250 inspektioner senare – erfarenheter från avloppstillsyn på VAK 2022

Foto: Uddevalla kommun.

Vi är i full färd med att spela in föredrag inför Vatten Avlopp Kretslopp 16-17 mars. Vi bad Marie Albinsson från Ecoloop och Patrik Kühn från Hässleholm att berätta om slutsatser och lärdomar från LOVA-projekt med uppföljning av relativt nya anläggningar.

Sedan 2019 har tretton miljökontor gjort ca 250 inspektioner. Inspektörerna har utgått från samma checklistor och metodik. Deras fokus har varit att utvärdera sin egen handläggning av tillståndsansökningar för små avlopp. De vill säkerställa att nyanlagda avloppsanläggningar uppnår god funktion och de vill förbättra den egna handläggningen.

250 inspektioner senare – svaga och starka länkar i prövningen av små avlopp

Marie AlbinssonMarie Albinsson från Ecoloop samordnar och har samordnat de tre omgångarna av LOVA-projekt. Kommunerna har sökt LOVA-medel och i varje lokalt projekt finns tid och pengar avsatt för samordning. Marie tar upp exempel på hur prövningsprocessen förbättras och ger råd och medskick från projekten.

– Prövning och tillsyn hänger ihop. Bra uppföljning av nya anläggningar underlättar tillsyn i framtiden, menar Marie.

Ett återkommande råd är att åka ut och följa upp nya anläggningar för sin egen och handläggningens skull. Det behöver inte handla om ladda för stora projekt. Det är värdefullt att göra så kallade stickprovsinspektioner.

Läs mer om LOVA-projekten om kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd. Projektsida

Tillsynen av små avlopp gav oss insikter om prövningen

Patrik Kühn
Patrik Kühn, miljöinspektör, Hässleholm

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholms kommun deltog i första projektomgången 2019-2020. Miljöinspektör Patrik Kühn berättar om deras förutsättningar när de gick in i projektet och vad de tagit med sig.

Patrik rekommenderar att man läser på och uppdaterar sig om vad andra gjort i tillsynsväg. Han ger också rådet att åka ut på ett par nya anläggningar innan man lägger för mycket kraft på planering av upplägg och checklistor. I frågestunden på slutet svarar Patrik på vad han önskar från andra aktörer som skulle underlätta.

Kännetecknande från tillsynsprojekten är att det är värdefullt att hela arbetsgruppen är med, om man har en sådan, så att man kan lära tillsammans.

VA-guiden riktar ett varmt tack till Marie och Patrik för att de delar med sig av sina erfarenheter. På sidan med konferensprogrammet för VAK 2022 hittar du de förinspelade föredragen i den högra rubriken.

Konferensprogram Vatten Avlopp Kretslopp 2022