Start Taggar VAK2022

Tagg: VAK2022

Tack från årets VAK 2022!

Ett stort och varmt tack till alla ni som deltog under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 16-17 mars. Över 420 deltagare och föreläsare medverkade och...

Klassiska slamavskiljarkakor

Maja Englund från VA-guiden visar hur hon bakar småkakor med klassisk 3-kammar-look inför Vatten Avlopp Kretslopp 16-17 mars 2022. Varmt välkommen till VAK 2022 Klassisk slamavskiljarkaka Samma...

Hållbara vattentjänster – nu blir den politik!

Lagrådsremissen: Vägar till hållbara vattentjänster har publicerats. Hur påverkar förslagen kommunerna och skiljer sig förslagen från 2018 års statliga utredning? VA-guiden diskuterar innehållet på...

Apelsinsallad gånger två

Björn Eriksson från VA-guiden delar med sig av två recept på apelsinsallad inför Vatten Avlopp Kretslopp 16-17 mars 2022. En restriktion som inte följde med...

VAK:s morgonsoffa 17 mars – nya perspektiv från tre teknikkonsulter

I morgonsoffan 2022 som har fått rubriken ”Framtidens VA – om teknikkonsulterna själva får bestämma” vill vi som vanligt ge VAK:s deltagare nya perspektiv....

VAK 2022 – inga långa checklistor vid tillsyn av små avlopp i Göteborg

Vi bad Ingeborg Helge och Louisa Borthwick från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad berätta om deras erfarenheter från regelbunden tillsyn av små avlopp. Deras presentation...

Malin Ljungdahl från Tyréns förstärker expertpanelen på VAK 2022

Malin Ljungdahl är ny expert i programpunkten Fråga experten: dagvatten och VA-planering. Hon svarar gärna på inskickade frågor om kommunal VA-planering och VA-ekonomi från...

Gunnar Thelin är vinnare av Avlopp & Kretsloppspriset 2022

I år går Avlopp & Kretsloppspriset till Gunnar Thelin, seniorrådgivare och grundare av EkoBalans. Priset delas ut för hans arbete med att utveckla processer...

Ny överenskommelse ska ge tydligare ansvarsfördelning vid skyfallsplanering

I Göteborg har sju förvaltningar kommit överens om hur arbetet med skyfall ska organiseras. Jesper Persson, skyfallsspecialist vid Kretslopp och Vatten i Göteborg, berättar...

Presentation av expertpanelen på VAK 2022: dagvatten & VA-planering

Här är en mer utförlig presentation av våra experter i expertpanelen för dagvatten och VA-planering under VAK 2022. Konferensdeltagarna har i förväg skickat in...

Senaste artiklarna