Hållbara vattentjänster – nu blir den politik!

Lagrådsremissen: Vägar till hållbara vattentjänster har publicerats. Hur påverkar förslagen kommunerna och skiljer sig förslagen från 2018 års statliga utredning? VA-guiden diskuterar innehållet på Vatten Avlopp Kretslopp med Mats Johansson som var sekreterare i utredningen.

– Det är i huvudsak bra förslag och i vissa delar till och med bättre än utredningens förslag från 2018. Men det löser inte alla dagens problem och det behövs ytterligare åtgärder för att vi tydligt ska styra mot hållbara vattentjänster, säger Mats Johansson.

Efter mycket om och men och lagom till när konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2022 ska genomföras den 16-17 mars så har nu lagrådsremissen Vägar till hållbara vattentjänster kommit. Det är nästa steg i lagstiftningskedjan och efter detta lämnas nu regeringens förslag på lagändringar till riksdagen för behandling. Mer flexibilitet vad gäller bedömningar av behovet för allmänna vattentjänster, krav på kommunala vattentjänstplaner som inkluderar skyfallsbedömningar samt kontroll av små avloppsanläggningar är förslag som finns med.

Sekreterare i den statliga utredningen

I programpunkten Hållbara vattentjänster – nu blir den politik! samtalar VA-guiden med Mats Johansson om lagrådsremissen, vad förslagen innebär och vilka konsekvenserna blir för kommuner och andra. Mats Johansson arbetar till vardags på Ecoloop med VA-planering och utveckling av hållbara VA-system och var under 2017/2018 sekreterare i den statliga utredningen Vägar till hållbara vattentjänster, vars betänkande SOU 2018:34 ligger till grund för regeringens förslag.

Förinspelad programpunkt

VA-guidens samtal med Mats Johansson om lagrådsremissen är ett av alla inspelade föredrag som du kan ta del av under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2022 den 16-17 mars. Läs mer om hela konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2022 här.


Relaterat

Sammanfattning av förslagen i lagrådsremissen för VA-guidens medlemmar
(kräver login till VA-guiden)