Gunnar Thelin är vinnare av Avlopp & Kretsloppspriset 2022

Gunnar Thelin, årets pristagare av Avlopp & Kretsloppspriset. Foto: Erik Kvarmo

I år går Avlopp & Kretsloppspriset till Gunnar Thelin, seniorrådgivare och grundare av EkoBalans. Priset delas ut för hans arbete med att utveckla processer för att rena samhällets restflöden från källsorterat toalettavlopp till koncentrerade gödselmedel för jordbruket, ett viktigt steg för att möjliggöra återföring av växtnäring till jordbruket i stor skala.

Priset delas ut av VA-guiden till någon som på ett betydelsefullt sätt främjat utveckling och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden eller i länder med stort behov av förbättrad sanitet. Den 17 mars tar Gunnar Thelin emot priset på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2022.

– Jag är stolt och mycket hedrad över att få Avlopp & Kretsloppspriset och väldigt glad över att juryn valt att uppmärksamma vårt arbete med att realisera återföring av näring och kol i samhällets restflöden. Det är ett erkännande av våra lösningar för hantering av restflöden, utvinning av växtnäring och produktion av kretsloppsgödsel. Jag hoppas att det kan få fler att se avfallen som de resurser de är och ta steget mot hållbara kretslopp, säger Gunnar Thelin, grundare och seniorrådgivare på EkoBalans.

– Gunnar Thelin har utvecklat processer för att producera fasta kväve- och fosforgödselmedel från källsorterat toalettavlopp. Detta är ett viktigt steg mot att kunna införa källsortering med effektiv återföring av växtnäring till jordbruket i stor skala. Processerna kan dessutom användas för återföring av ren växtnäring också från rejektvattnet i vanliga reningsverk. Gunnars arbete gör det därför möjligt att snabbt förbättra kretsloppet från såväl källsorterat som konventionellt avlopp, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, professor emeritus i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

Juryns motivering:

”Gunnar Thelin får priset för sitt nydanande, kvalificerade och uthålliga arbete med att utveckla rena, koncentrerade gödselmedel till jordbruket från samhällets restflöden. Genom sitt helhetstänkande förädlar Gunnar och företaget EkoBalans avlopps- och avfallsflöden till kommersiella gödselprodukter anpassade efter grödans behov, till exempel från stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg. Växtnäring och organiskt material återförs till jordbruket för produktion av nya livsmedel. Återvunnen gödsel bidrar till att mindre jungfrulig råvara behövs, till minskade utsläpp av klimatgaser till luft och mindre näringsämnen till vatten. Gunnar Thelin och EkoBalans bidrar med en nödvändig länk i framtidens storskaliga cirkulära livsmedelssystem!”

Resestipendium, Toaletter Utan Gränser och en föreläsning på VAK

Priset består av 25 000 kr i resestipendium, en toalett i Filippinerna genom Toaletter Utan Gränser, en guldkanna Towa och ett hedersdiplom.

Pristagaren Gunnar Thelin bjuds också in till Vatten Avlopp Kretslopp 2023 för att presentera sina erfarenheter från studieresan och sina tankar om miljö- och kretsloppsanpassning av avloppssystem.

Jury med gedigen bredd och erfarenhet

Juryn som utser vinnaren av Avlopp & Kretsloppspriset består av en grupp med sex personer, alla med olika kompetenser och lång erfarenhet inom avlopp- och kretsloppsfrågor:

  • Håkan Jönsson (ordförande), Professor emeritus i kretsloppsteknik vid SLU, 2008 års pristagare
  • Erik Kärrman, enhetschef för Urban Water Management inom RISE Research Institutes of Sweden
  • Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten och arbetar med uppströmsarbete, avlopp och Revaq, är samordnare av EU-frågorna, samt 2012 års pristagare.
  • Jenny Westin, rådgivare på Avfall Sverige
  • Louise Boiesen, VA-strateg i Enköpings kommun som fick Avlopp & Kretsloppspriset 2009
  • Jan Eksvärd, Senior expert hållbar utveckling på Inspire Action & Research AB, tidigare kretsloppsansvarig på LRF

Ebba af Petersens är sekreterare för Avlopp & Kretsloppspriset. Vid frågor om priset kontakta [email protected] eller telefon 018-17 45 44.

Läs mer om Avlopp- och Kretsloppspriset och tidigare pristagare

 

Om Gunnar Thelin:

Gunnar Thelin har en bakgrund som forskare vid Lunds Universitet. I sin forskning om växters näringsförsörjning, näringsbalans i skogsbruk och återföring av aska från trädbränslen såg han möjligheter att ta tillvara på outnyttjade näringsresurser från samhället. 2008 startade Gunnar företaget EkoBalans för att utveckla lösningar för återföring.

Baserat på egna teknologier som initialt tagits fram för avloppsreningsverk har EkoBalans utvecklat kompletta lösningar för förädling av restflöden från reningsverk, biogasproduktion, livsmedelsindustri och andra verksamheter till kretsloppsgödselprodukter.