VAK 2022 – inga långa checklistor vid tillsyn av små avlopp i Göteborg

Vi bad Ingeborg Helge och Louisa Borthwick från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad berätta om deras erfarenheter från regelbunden tillsyn av små avlopp. Deras presentation blir ett inspelat föredrag under Vatten Avlopp Kretslopp 2022.

Miljöförvaltningen i Göteborg har under flera år satsat på tillsyn av de små avloppen. Man har satsat på att tillsyna alla små avlopp och prioriterat anläggningar med utsläpp från vattentoalett. Nu är man framme vid slutna tankar och BDT-avlopp.

Louisa Borthwick, miljöförvaltningen Göteborgs Stad.

Vid tillsynen såg miljöförvaltningen att relativt stor andel av nya anläggningar hade brister och att det krävs en engagerad husägare. Miljöförvaltningen gör en så kallad förstaårstillsyn av nya anläggningar för att följa upp, informera och väcka engagemanget för den egna anläggningen. Louisa Borthwick berättar mer om detta i föredraget.

Ingeborg Helge ger bakgrund och berättar bland annat att de inledningsvis hade långa checklistor men har skippat dessa för att förenkla och effektivisera tillsynsbesöket.

– Efter många tillsynsbesök har vi lärt oss om de kritiska punkterna hos olika anläggningstyper och följer upp dom, säger Ingeborg Helge från miljöförvaltningen.

Ingeborg Helge, miljöförvaltningen Göteborgs Stad.

Ingeborg berättar att de alltid fattar ett tydligt beslut i varje ärende och rationaliserar bort inspektionsrapporten. De ser till att alla beslut om förbud förs in i fastighetsregistret så att det blir tydligt för mäklare och nya ägare. Förvaltningen sparar tid i tillsynsärendena tack vare bra beslutsmallar.

Apropå beslut berättar Ingeborg även om olika ärenden som överprövats och hur de har påverkat deras handläggning och rutiner.

Fyra goda råd från Göteborg

  • Kom igång och åk ut!
  • Satsa på registret och registervården.
  • Ta höjd i verksamhetsplaneringen för att följa upp förbud
  • Ta betalt för tillsynen.

VA-guiden riktar ett varmt tack till Ingeborg och Louisa för att de delar med sig av sina erfarenheter. Det är ju alltid intressant att höra hur andra jobbar. På sidan med konferensprogrammet för VAK 2022 hittar du de förinspelade föredragen i den högra rubriken.

Vatten Avlopp Kretslopp 2022