Tillsyn och service av minireningsverk – dokumentation från webbinarium 1/12

Anteckningsblock med checklista, penna, klocka, förstoringsglas kalender och staplar från resultat av undersöking.

Webbinariet om tillsyn och service av minireningsverk den 1 december 2023 lockade många. Här finner du åhörarkopior från merparten av föredragen.

VA-guiden och LOVA-projektet Effektivare tillsynsmetod av minireningsverk bjöd in till webbinarium om tillsyn och service av minireningsverk den 1 december 2023. Det var stort intresse då vi blev ca 200 som lyssnade till föredragen.

Alla avloppsanläggningar behöver underhåll, egenkontroll och uppföljning

När det gäller minireningsverk talar vi ofta om tillsyn och service. I denna dokumentation finner du åhörarkopior från merparten av föredragen.

Intro till förmiddagen – Maja Englund, VA-guiden och Marie Albinsson, Ecoloop

Vad kännetecknar bra service? – Gustav Hedlund, Topas vatten

Att tolka ett prov – Patrik Ellis, Kingspan Baga

Erfarenheter av att mäta surrogatparametrar – Mohammed Issa, Kungsbacka kommun

Effektivare tillsynsmetod av minireningsverk, LOVA-projekt

Webbinariet var kostnadsfritt då det finansierades via LOVA-medel och var öppet för alla intresserade för att främja erfarenhetsutbyte.

Under 2021-2023 har miljöförvaltningen i Uppsala drivit ett LOVA-projekt för att effektivisera sitt arbete med tillsyn på minireningsverk. Som en del av projektet ingick kunskapsspridning till andra kommuner. I projektet deltog förutom Uppsala kommun även VA-guiden, VVS-Fabrikanterna och MRV – branschorganisation för EN certifierade minireningsverk. Marie Albinsson vid Ecoloop har varit extern projektledare för projektet.

VA-guiden har sammanfattat projektet. Du hittar slutrapporten och bilagor på projektsidan