Start Taggar Efterpolering

Tagg: Efterpolering

Biofilterdike – länksamling

Vi fick en fråga om biofilterdike. Här finns länkar till VA-guidens information: Biofilterdike-beskrivning från Avloppsguiden Expertsvar från Peter Ridderstolpe, 2014: Hur bra fungerar biofilterdike? I denna rapport...

Expertsvar – efterpolering som blev infiltration istället för markbädd

Fråga: Vi har gett tillstånd till en avloppsanläggning med markbädd på 20 m2 som efterpolering. När vi fick in och granskade entreprenörsrapporten så visade...

Dimensionering av stenkista efter minireningsverk

Jag undrar hur man dimensionerar en stenkista efter ett minireningsverk? Ibland vill sökande anlägga ett minireningsverk för WC + BDT och leda ut det...

Resorptionsdike – fungerar det vintertid och hur bör det utformas?

I en avloppsansökan önskas utlopp till ett mindre dike mellan ett gärde och skogen. Diket är grunt och endast vattenförande i samband med regn....

Översilning som efterpolering efter markbädd – hur bra fungerar det?

Vi har i vår kommun fått in en ansökan om enskilt avlopp där sökande vill använda sig av en markbädd med översilning som efterpolering....

Efterpolering – kompakta lösningar

I vår kommun kräver vi vanligen efterpolering till reningsverk med dålig bakteriereduktion. Nu poppar det upp olika förslag på mindre, billigare efterpoleringslösningar. Ett företag har...

Efterbehandling efter minireningsverk – När krävs efterbehandling och vilka alternativ är då möjliga, Kunskapscentrum 2011

Kunskapscentrum rapport nr 2011:2 Efterbehandling efter minireningsverk - När krävs efterbehandling och vilka alternativ är då möjliga Författare: Ida Sylwan, JTI Sidor: 62 sidor Rapporten ger en...

Efterpolering efter minireningsverk – vilken typ är bäst?

Jag undrar över utformningen av efterpolering till minireningsverk. Det finns alla möjliga varianter på marknaden – både regelrätta markbäddar men också prefabricerade brunnar med...

Rotzonsanläggningar – hur bra fungerar de?

I vår kommun finns det ett antal befintliga rotzonsanläggningar som anlades på 1990-talet. Vi bedriver tillsyn på dessa och ett antal frågor har uppkommit....

Beskrivning av översilning och biofilterdike

I de två dokumenten nedan ges en översiktlig beskrivning av teknikerna "översilning" samt "biofilterdike". Dokumenten är hämtade från Hörby kommuns hemsida.

Senaste artiklarna