Start Taggar Efterpolering

Tagg: Efterpolering

Dimensionering av stenkista efter minireningsverk

Jag undrar hur man dimensionerar en stenkista efter ett minireningsverk? Ibland vill sökande anlägga ett minireningsverk för WC + BDT och leda ut det...

Resorptionsdike – fungerar det vintertid och hur bör det utformas?

I en avloppsansökan önskas utlopp till ett mindre dike mellan ett gärde och skogen. Diket är grunt och endast vattenförande i samband med regn....

Översilning som efterpolering efter markbädd – hur bra fungerar det?

Vi har i vår kommun fått in en ansökan om enskilt avlopp där sökande vill använda sig av en markbädd med översilning som efterpolering....

Efterpolering – kompakta lösningar

I vår kommun kräver vi vanligen efterpolering till reningsverk med dålig bakteriereduktion. Nu poppar det upp olika förslag på mindre, billigare efterpoleringslösningar. Ett företag har...

Efterbehandling efter minireningsverk – När krävs efterbehandling och vilka alternativ är då möjliga, Kunskapscentrum...

Kunskapscentrum rapport nr 2011:2 Efterbehandling efter minireningsverk - När krävs efterbehandling och vilka alternativ är då möjliga Författare: Ida Sylwan, JTI Sidor: 62 sidor Rapporten ger en...

Efterpolering efter minireningsverk – vilken typ är bäst?

Jag undrar över utformningen av efterpolering till minireningsverk. Det finns alla möjliga varianter på marknaden – både regelrätta markbäddar men också prefabricerade brunnar med...

Rotzonsanläggningar – hur bra fungerar de?

I vår kommun finns det ett antal befintliga rotzonsanläggningar som anlades på 1990-talet. Vi bedriver tillsyn på dessa och ett antal frågor har uppkommit....

Beskrivning av översilning och biofilterdike

I de två dokumenten nedan ges en översiktlig beskrivning av teknikerna "översilning" samt "biofilterdike". Dokumenten är hämtade från Hörby kommuns hemsida.

BDT-rening i dammar

Vi har fått förslag på rening av BDT-vatten i dammar. Är det lämpligt och hur ska i så fall sådana dammar utformas och dimensioneras?...

UV och efterpolering

Fungerar reningen i markbädden/infiltrationen sämre om ett avloppsvatten som först renats i ett minireningsverk (biovac), bestrålas med UV-ljus så att det blir i princip...

Senaste artiklarna