Start Taggar Efterpolering

Tagg: Efterpolering

Rotzonsanläggningar – hur bra fungerar de?

I vår kommun finns det ett antal befintliga rotzonsanläggningar som anlades på 1990-talet. Vi bedriver tillsyn på dessa och ett antal frågor har uppkommit....

Beskrivning av översilning och biofilterdike

I de två dokumenten nedan ges en översiktlig beskrivning av teknikerna "översilning" samt "biofilterdike". Dokumenten är hämtade från Hörby kommuns hemsida.

BDT-rening i dammar

Vi har fått förslag på rening av BDT-vatten i dammar. Är det lämpligt och hur ska i så fall sådana dammar utformas och dimensioneras?...

UV och efterpolering

Fungerar reningen i markbädden/infiltrationen sämre om ett avloppsvatten som först renats i ett minireningsverk (biovac), bestrålas med UV-ljus så att det blir i princip...

Vilken belastning klarar en resorptionsanläggning av?

Resorption. Vilken belastning (l/dygn) kan man räkna med att den typen av reningssteg klarar? Enligt nordisk familjebok betyder resorbera att ”insuga eller uppsuga”. Ordet används t...

Extra reningssteg efter minireningsverk

Frågan besvaras av både Jakob Ottoson och Peter Ridderstolpe. I vår kommun har vi börjat få in ansökningar om minireningsverk. Vi har haft lite diskussioner...

Efterpolering efter minireningsverk

Hur stor bör efterpoleringen efter ett minireningsverk, med kemisk fällning och biologisk rening, vara för att klara badvattenkvalitet? Jag uppfattar frågan som vad kan man...

UF-membran eller markbädd som efterbehandling?

Jag undrar om det finns någon erfarenhet, undersökningar, då det gäller polersteg efter minireningsverk. Om man som extrautrustning i polersteget har ett UF-membran i...

Vattenreningskärr istället för markbädd eller infiltration

En fastighetsägare vill anlägga vattenreningskärr istället för en markbädd eller infiltration. Metoden har utvecklats av GM Vattenmiljö och finns beskriven på deras hemsida www.vattenmiljo.se....

Efterbehandling efter minireningsverk med högt pH

Jag har en fråga ang. den reaktiva filterbäddsteknik som finns på marknaden just nu. I vår kommun har vi oftast en efterföljande rening som...

Senaste artiklarna