Start Taggar Pumpar

Tagg: Pumpar

Kungsbackas kampanj #halverarenset2023 gav både miljönytta och frigjorde tid

Kungsbacka kommun har under 2023, drivit en informationskampanj med flera olika kommunikationsinsatser för att försöka minska antalet fulspolningar och för att halvera det rens...

Ny dom om kostnadsansvaret för grävning och eldragning till LTA-pump

MÖD klargör i en ny dom att kostnadsansvaret för grävning och dragning av elledningar till en LTA-pump ska ligga hos fastighetsägaren. Pumpen är placerad...

Örebro pumpar dagvatten till ny reningsdamm

Örebros nyaste dagvattendamm ska bidra till bättre vattenkvalité i Svartån. I Strömsborgsdammen renas dagvatten från ett befintligt område som saknar rening sedan tidigare. Detta...

Vem ska bekosta eventuella pumpar vid anvisning av nya uppdämningsnivåer?

För befintligt anslutna fastigheter där man lägger om ledningarna av någon anledning (till exempel förnyelse eller separering) och anvisar nya uppdämningsnivåer som är högre...

Pumpbrunn för enskilt avlopp

Att pumpa ut det slamavskilda avloppsvattnet gör att ytan i markbädden eller infiltrationen nyttjas mer effektivt. Det gör att livslängden på anläggningen ökar. Pumpen...

Hur dimensionera en trycksatt infiltration?

Vi funderar hur man ska dimensionera trycksatta infiltrationer? Eftersom spridningen ut i bädden blir bättre borde väl bädden kunna göras mindre alternativt minskad mängd...

Avgöranden om kostnad för LTA-stationer, VA-nämnden 2013

Här följer tre olika beslut om avslag från VA-nämnden under 2013-2014. Besluten berör LTA-stationer, så kallade fastighetspumpstationer. Samtliga ärenden hanteras utifrån §19 LAV, särskilda anordningar,...

Ta hand om din pumpstation, infobroschyr Gävle

Gästrike vatten har tagit fram flera enkla och bra sammanfattade informationsbroschyrer inför sina stora utbyggnationer av LTA-områden i beslutade verksamhetsområden. Broschyren är riktad information...

LTA checklista och info

Gästrike Vatten tog fram denna broschyr 2016 för fastighetsägare som pga naturens förutsättningar behöver en fastighetspumpstation för att VA-systemet ska fungera. Som läsare får...
Avloppslistan

Wavin företagssvar på Avloppslistan om tryckinfiltration

Wavins tryckinfiltration diskuterades den 14-17 augusti 2015. Föregående diskussion och svar som pdf hittar du längst ner på sidan. Såhär säger Håkan Sjöblom på Wavin: Wavin...

Senaste artiklarna