Start Taggar Pumpar

Tagg: Pumpar

Pumpbrunn för enskilt avlopp

Att pumpa ut det slamavskilda avloppsvattnet gör att ytan i markbädden eller infiltrationen nyttjas mer effektivt. Det gör att livslängden på anläggningen ökar. Pumpen...

Hur dimensionera en trycksatt infiltration?

Vi funderar hur man ska dimensionera trycksatta infiltrationer? Eftersom spridningen ut i bädden blir bättre borde väl bädden kunna göras mindre alternativt minskad mängd...

Avgöranden om kostnad för LTA-stationer, VA-nämnden 2013

Här följer tre olika beslut om avslag från VA-nämnden under 2013-2014. Besluten berör LTA-stationer, så kallade fastighetspumpstationer. Samtliga ärenden hanteras utifrån §19 LAV, särskilda anordningar,...

Ta hand om din pumpstation, infobroschyr Gävle

Gästrike vatten har tagit fram flera enkla och bra sammanfattade informationsbroschyrer inför sina stora utbyggnationer av LTA-områden i beslutade verksamhetsområden. Broschyren är riktad information...

LTA checklista och info

Gästrike Vatten tog fram denna broschyr 2016 för fastighetsägare som pga naturens förutsättningar behöver en fastighetspumpstation för att VA-systemet ska fungera. Som läsare får...
Avloppslistan

Wavin företagssvar på Avloppslistan om tryckinfiltration

Wavins tryckinfiltration diskuterades den 14-17 augusti 2015. Föregående diskussion och svar som pdf hittar du längst ner på sidan. Såhär säger Håkan Sjöblom på Wavin: Wavin...

Informationsmaterial om LTA till fastighetsägare

Här följer ett antal informationsblad riktat till fastighetsägare om lättrycks avlopp. Informationen är framtagen av respektive kommun och är riktade till fastighetsägare som berörs...

Bedömning av luftpump i slamavskiljare för BDT-vatten

En fastighetsägare i vår kommun vill hitta en så billig lösning på BDT-avloppsrening som möjligt. Han har en trekammarbrunn som BDT-vattnet passerar men ingen ytterligare...

Vilka krav är rimliga att ställa vid pumpning?

Då vi är något oklara över vad som hör till vår tillsyn och vilka krav som är rimliga att ställa i samband med pumpning...

Upplyft infiltration vid högt grundvatten i betesmark – är det lämpligt?

Är det godtagbart att anlägga en upplyft infiltration på mark där det är högt grundvatten eller till och med står vatten på markytan under...

Senaste artiklarna