Pumpbrunn för enskilt avlopp

Att pumpa ut det slamavskilda avloppsvattnet gör att ytan i markbädden eller infiltrationen nyttjas mer effektivt. Det gör att livslängden på anläggningen ökar. Pumpen ska ha larm, pumpen och nivåvippan ska rengöras en gång om året och om det finns backventil ska ledningen mellan pump och bädd frostisoleras ordentligt.

I filmen medverkar miljöinspektör Anneli Viberg och entreprenör Ronny Sandqvist, båda från Gotland. Filmen är producerad av VA-guiden 2016/2017 med stöd av Havs- och Vattenmyndigheten via projektanslag.

Mer om pumpbrunn
Se schematisk skiss, avloppsguiden.se