Örebro pumpar dagvatten till ny reningsdamm

Örebros nyaste dagvattendamm ska bidra till bättre vattenkvalité i  Svartån. I Strömsborgsdammen renas dagvatten från ett befintligt område som saknar rening sedan tidigare. Detta sker med hjälp av en ny pumpstation som leder dagvatten till dammen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.