Start Taggar Pumpar

Tagg: Pumpar

Upplyft infiltration på lerjord – fungerar det?

En fastighetsägare har lera i provgropen och ca 1,5 m till grundvattenytan. Planen är att schakta ut dessa lermassor (ner till grundvattnet) och bygga...

Luftning av trycksatt infiltration

Hur luftar man en trycksatt infiltration? Kan man använda sig av ett system med trycksatta spridningsledningar och samtidigt ha konventionellt spridningslager av makadam och...

Trycksatta infiltationsanläggningar – utformning

Efter att ha varit med i Norge och i Malmö och lyssnat har jag blivit mycket nyfiken på pumpbeskickning till trycksatta spridningsledningar. I Naturvårdsverkets...

Pumpning av oavslammat avloppsvatten

Pumpning av oavslammat avloppsvatten har vi i vår kommun försökt undvika, men nu har vi en sökande som med stöd av en "konsult" driver...

Senaste artiklarna