Upplyft infiltration vid högt grundvatten i betesmark – är det lämpligt?

Är det godtagbart att anlägga en upplyft infiltration på mark där det är högt grundvatten eller till och med står vatten på markytan under delar av året under förutsättning att vertikalt skyddsavstånd uppnås? Kan man se det som en efterpolering i våtmark? Om detta anses lämpligt så har vi en sökanden där denna typ av mark utgör betesmark. Vilka försiktighetsmått bör i så fall vidtas för betesdriften?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.