Informationsmaterial om LTA till fastighetsägare

Information framtagen av flera kommuner och är samtliga riktade till fastighetsägare som berörs av en utbyggnad av lättrycksavlopp (LTA) med fastighetspumpstation.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.