Vem ska bekosta eventuella pumpar vid anvisning av nya uppdämningsnivåer?

För befintligt anslutna fastigheter där man lägger om ledningarna av någon anledning (till exempel förnyelse eller separering) och anvisar nya uppdämningsnivåer som är högre satta än tidigare, vem får bekosta eventuella pumpar? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.