Start Taggar Policy

Tagg: Policy

Ny riktlinje för dagvatten i Norrköping

Norrköpings kommun har, tillsammans med kommunens VA-bolag Nodra, tagit fram en ny riktlinje för dagvattenhantering som bl a syftar till att underlätta för att...

Uppdaterad dagvattenpolicy i Gävle

Behov av tydligare riktlinjer och ansvarsfördelning inom dagvattenområdet har resulterat i att Gävle kommun uppdaterat sin dagvattenpolicy från 2004. Gävle kommun har arbetat länge med...

Hultsfreds va-plan 2018

Arbetet med framtagande av va-plan för Hultsfreds kommun påbörjades under 2011 med en va-översikt över kommunens vatten- och avloppsverksamhet, som blev klar 2012. Under...

Eda kommun, va-policy 2017

Eda kommuns va-policy ska ange kommunens strategier och riktlinjer för den kommunala planeringen och det löpande arbetet med va-frågor. Policyn är indelad i tre kategorier: övergripande...

Bollnäs kommuns samlade dokument om va-planering 2018

Som många andra kommuner så har även Bollnäs arbete med va-planering och framtagande av va-plan med tillhörande dokument följt HAV:s rapport 2014:1 ”Vägledning för...

Bengtsfors kommun har en va-översikt, va-policy och va-plan

Här har vi samlat dokumentation från Bengtsfors kommuns arbete med va-planering. Arbetet har följt HAV rapport  2014:1 ”Vägledning för kommunal VA-planering. Du hittar antagna...

Va-planering Avesta, va-översikt, va-policy och ett förslag till va-plan

Avesta kommun har arbetet förvaltningsövergripande med kommunens va-planering enligt Havs- och vattenmyndighetens (HAV) rekommendationer i ”Vägledning för kommunal VA-planering” HAV rapport 2014:1. Undantaget dagvattenfrågorna...

Alingsås kommun, va-plan 2018

Alingsås kommun har under våren 2018 arbetat fram en va-plan som presenterades i Tekniska nämnden nu i juni 2018. Arbetet har baserats på riktlinjer...

Arboga kommun, va-plan 2018

VA-planen har tagits fram av Arboga kommun tillsammans med Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Kommunfullmäktige antog va-planen den 25 april 2018, § 58. Va-planen utgör ett styrdokument...

Kungsbacka kommuns arbete och dokument om VA-planering

Kungsbacka kommuns arbete med VA-planering har resulterat i flera olika dokument och riktlinjer. Man har bland annat tagit fram en VA-översikt som antogs 2017,...

Senaste artiklarna