Start Taggar Policy

Tagg: Policy

Fördjupat expertsvar om kretsloppskrav på små avlopp och kommunala policydokument

I januari 2016 fattade Tanums miljö- och byggnadsnämnd beslut om att inte ställa krav på kretsloppsanpassning i ärenden om enskilda avlopp. Ärendet överklagades till...

Jonas Christensen om Tanums beslut om att inte ställa kretsloppskrav på små avlopp

I januari 2016 fattade Tanums miljö- och byggnadsnämnd beslut om att inte ställa krav på kretsloppsanpassning i ärenden om enskilda avlopp. Ärendet överklagades till...

Dagvattenstrategi Täby kommun, 2016

Sammanfattning Strategin innefattar 10 bestämmelser: Halva Täby grönt 1. Inom kvartersmark ska eftersträvas att låta minst hälften av ytan vara vegetationstäckt och genomsläpplig samt att leda dit...

Dagvattenplan Åstorps kommun, 2015

Sammanfattning Denna dagvattenplan ses som ett mer konkret beslutsunderlag för att komplettera Åstorp kommuns dagvattenpolicy från 2013. Inom Åstorps kommun finns ett behov av att kunna...

Dagvattenpolicy Båstad, 2015

Sammanfattning Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i Båstads kommun. Målet är att skapa långsiktigt fungerande dagvattenhantering...

Dagvattenpolicy Bjuv, 2014

Sammanfattning Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i Bjuvs kommun. Målet är att skapa långsiktigt fungerande dagvattenhantering...

Dagvattenprogram Helsingborgs stad – Dagvattenpolicy NSVA, 2015

Sammanfattning Detta dokument är en uppdatering av Helsingborgs stads tidigare policy från 2007. Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av...

Planera för dagvatten. Exjobb HV 2015

Utdrag ur sammanfattningen: Kommunerna i landet har, med sitt planmonopol, det yttersta ansvaret för att ställa om sina samhällen så att negativa konsekvenser av det...

Linköping, va-planering

Linköpings kommun har tagit fram tre dokument i sitt arbete med VA-planering som väntar på politiskt beslut under våren 2017. VA-policy, riktlinjer för vatten...

Riktlinjer för dagvattenhantering. Järfälla kommun (2016)

Syfte Syftet med Järfälla kommuns dagvattenriktlinjer är att uppnå en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag samt att bebyggda områden inte ska drabbas av...

Senaste artiklarna