Start Taggar Policy

Tagg: Policy

Söderåsens miljöförbund har uppdaterat sin policy för små avloppsanläggningar

Vi bad miljöinspektörerna Alexander Lindskog och Ida Eriksson berätta om förbundets arbete med hälsoskydd och små avlopp. Deras presentation blir ett inspelat föredrag under...

Hultsfreds VA-plan, reviderad 2021

Arbetet med framtagande av VA-plan för Hultsfreds kommun påbörjades under 2011 med en VA-översikt över kommunens vatten- och avloppsverksamhet, som blev klar 2012. Under...

Trelleborgs kommuns VA-plan 2020-2024

Ur VA-planens inledning: Trelleborgs kommun har tidigare tagit fram en VA-plan för 2014-2018. Under 2018 påbörjades en revidering av VA-planen. WSP har som konsult medverkat...

Linköpings VA-planeringsdokument

Linköpings kommun har tagit fram olika dokument i sitt arbete med VA-planering. Under 2017 antogs bland annat en VA-policy för landsbygden och riktlinjer för...

Ny riktlinje för dagvatten i Norrköping

Norrköpings kommun har, tillsammans med kommunens VA-bolag Nodra, tagit fram en ny riktlinje för dagvattenhantering som bl a syftar till att underlätta för att...

Uppdaterad dagvattenpolicy i Gävle

Behov av tydligare riktlinjer och ansvarsfördelning inom dagvattenområdet har resulterat i att Gävle kommun uppdaterat sin dagvattenpolicy från 2004. Gävle kommun har arbetat länge med...

Eda kommun, va-policy 2017

Eda kommuns va-policy ska ange kommunens strategier och riktlinjer för den kommunala planeringen och det löpande arbetet med va-frågor. Policyn är indelad i tre kategorier: övergripande...

Bollnäs kommuns samlade dokument om va-planering 2018

Som många andra kommuner så har även Bollnäs arbete med va-planering och framtagande av va-plan med tillhörande dokument följt HAV:s rapport 2014:1 ”Vägledning för...

Bengtsfors kommun har en VA-översikt, VA-policy och VA-plan

Här har vi samlat dokumentation från Bengtsfors kommuns arbete med VA-planering. Arbetet har följt HAV rapport  2014:1 ”Vägledning för kommunal VA-planering. Du hittar antagna...

Arboga kommun, VA-plan 2018

VA-planen har tagits fram av Arboga kommun tillsammans med Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Kommunfullmäktige antog VA-planen den 25 april 2018, § 58. VA-planen utgör ett styrdokument...

Senaste artiklarna