Start Taggar Policy

Tagg: Policy

Trelleborgs kommuns VA-plan 2020-2024

Ur VA-planens inledning: Trelleborgs kommun har tidigare tagit fram en VA-plan för 2014-2018. Under 2018 påbörjades en revidering av VA-planen. WSP har som konsult medverkat...

Ny riktlinje för dagvatten i Norrköping

Norrköpings kommun har, tillsammans med kommunens VA-bolag Nodra, tagit fram en ny riktlinje för dagvattenhantering som bl a syftar till att underlätta för att...

Uppdaterad dagvattenpolicy i Gävle

Behov av tydligare riktlinjer och ansvarsfördelning inom dagvattenområdet har resulterat i att Gävle kommun uppdaterat sin dagvattenpolicy från 2004. Gävle kommun har arbetat länge med...

Hultsfreds va-plan 2018

Arbetet med framtagande av va-plan för Hultsfreds kommun påbörjades under 2011 med en va-översikt över kommunens vatten- och avloppsverksamhet, som blev klar 2012. Under...

Eda kommun, va-policy 2017

Eda kommuns va-policy ska ange kommunens strategier och riktlinjer för den kommunala planeringen och det löpande arbetet med va-frågor. Policyn är indelad i tre kategorier: övergripande...

Bollnäs kommuns samlade dokument om va-planering 2018

Som många andra kommuner så har även Bollnäs arbete med va-planering och framtagande av va-plan med tillhörande dokument följt HAV:s rapport 2014:1 ”Vägledning för...

Bengtsfors kommun har en VA-översikt, VA-policy och VA-plan

Här har vi samlat dokumentation från Bengtsfors kommuns arbete med VA-planering. Arbetet har följt HAV rapport  2014:1 ”Vägledning för kommunal VA-planering. Du hittar antagna...

Arboga kommun, va-plan 2018

VA-planen har tagits fram av Arboga kommun tillsammans med Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Kommunfullmäktige antog va-planen den 25 april 2018, § 58. Va-planen utgör ett styrdokument...

Kungsbacka kommuns arbete och dokument om VA-planering

Kungsbacka kommuns arbete med VA-planering har resulterat i flera olika dokument och riktlinjer. Man har bland annat tagit fram en VA-översikt som antogs 2017,...

Södertälje kommuns VA-plan och VA-policy

I december 2017 antogs Södertälje kommuns första va-plan för 2017-2030. Samtidigt antogs också en va-policy som ger principer för hur kommunen ska agera på...

Senaste artiklarna