Uppdaterad dagvattenpolicy i Gävle

Behov av tydligare riktlinjer och ansvarsfördelning inom dagvattenområdet har resulterat i att Gävle kommun uppdaterat sin dagvattenpolicy från 2004.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.