Start Taggar Policy

Tagg: Policy

Dagvatten -policy och handlingsplan för Jönköpings kommun 2009

Ur sammanfattningen Jönköpings kommuns dagvattenpolicy anger hur dagvatten inom planlagda, bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och privat mark. Mål och åtgärder ska beaktas...

Davattenpolicy för Helsingborgs stad 2007

Ur sammanfattningen Policy för dagvatten skall för att få en hållbar utveckling ställa kraven: Att förebygga vid källan genom att undvika produkter som innehåller skadliga...

Dagvattenstrategi för Haninge kommun 2005

Sammanfattning Dagvatten är vatten från regn och smält snö som rinner av markytan. Tidigare har dagvatten förts orenat ut i närmaste vattendrag via ledningar. Efterhand...

Dagvatten. Teknik, lagstiftning och underlag för policy. Miljösamverkan Västra Götaland, 2004.

Denna vägledning för framtagande av kommunala dagvattenpolicys har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Dagvatten. Här ges bl.a. orientering om olika tekniker för dagvattenhantering, problem och...

Dagvattenpolicy för Malmö, Malmö Stad, 2000.

Sammanställd av VA-verket, 2000. Ladda ner Dagvattenpolicy för Malmö

Stockholms stads arbete med dagvattenstrategin. Stockholm Vatten VA AB.

Bildunderlag till föredrag av Jens Fagerberg (utredningsingengör Ledningsnät, Stockholm Vatten VA AB) om Stockholms stad dagvattenstrategiarbete.

Kretsloppspolicy, Södertälje kommun

I den nyligen antagna kretsloppspolicyn för sydöstra delarna av Södertälje kommun ingår att nya eller ändrade enskilda avloppsanläggningar ska ha sluten hantering av klosettfraktionen...

Senaste artiklarna