Start Taggar Policy

Tagg: Policy

Södertälje kommuns VA-plan och VA-policy

I december 2017 antogs Södertälje kommuns första va-plan för 2017-2030. Samtidigt antogs också en va-policy som ger principer för hur kommunen ska agera på...

Fördjupat expertsvar om kretsloppskrav på små avlopp och kommunala policydokument

I januari 2016 fattade Tanums miljö- och byggnadsnämnd beslut om att inte ställa krav på kretsloppsanpassning i ärenden om enskilda avlopp. Ärendet överklagades till...

Jonas Christensen om Tanums beslut om att inte ställa kretsloppskrav på små avlopp

I januari 2016 fattade Tanums miljö- och byggnadsnämnd beslut om att inte ställa krav på kretsloppsanpassning i ärenden om enskilda avlopp. Ärendet överklagades till...

Dagvattenstrategi Täby kommun, 2016

Sammanfattning Strategin innefattar 10 bestämmelser: Halva Täby grönt 1. Inom kvartersmark ska eftersträvas att låta minst hälften av ytan vara vegetationstäckt och genomsläpplig samt att leda dit...

Grästorps va-policy, antagen 2016

Grästorps kommuns va-policy är den andra delen i kommunens va-plan. Tidigare har en va-översikt tagits fram. Va-policyn innehåller mål och strategier som godkänts av kommunfullmäktige. I...

Dagvattenplan Åstorps kommun, 2015

Sammanfattning Denna dagvattenplan ses som ett mer konkret beslutsunderlag för att komplettera Åstorp kommuns dagvattenpolicy från 2013. Inom Åstorps kommun finns ett behov av att kunna...

Dagvattenpolicy Båstad, 2015

Sammanfattning Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i Båstads kommun. Målet är att skapa långsiktigt fungerande dagvattenhantering...

Dagvattenpolicy Bjuv, 2014

Sammanfattning Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i Bjuvs kommun. Målet är att skapa långsiktigt fungerande dagvattenhantering...

Dagvattenprogram Helsingborgs stad – Dagvattenpolicy NSVA, 2015

Sammanfattning Detta dokument är en uppdatering av Helsingborgs stads tidigare policy från 2007. Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av...

Flens kommun, VA-planering

Arbetet med att ta fram en kommunal VA-plan har skett i ett kommunöverskridande projekt där Flens kommun, Katrineholms kommun och Vingåkers kommun tillsammans med...

Senaste artiklarna