Jonas Christensen om Tanums beslut om att inte ställa kretsloppskrav på små avlopp

I januari 2016 fattade Tanums miljö- och byggnadsnämnd beslut om att inte ställa krav på kretsloppsanpassning i ärenden om enskilda avlopp. Ärendet överklagades till Förvaltningsrätten som kom fram till att det som anförts av den som överklagade inte visat att beslutet strider mot lag eller annan författning.

VA-guiden bad Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB, att sätta sig in i fallet och kommentera det i och med att det rimmar illa med hans budskap om att det är så viktigt att göra en bedömning i det enskilda fallet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.