Start Taggar Avloppsdirektivet

Tagg: Avloppsdirektivet

Undantag i nya avloppsdirektivet har förhandlats fram

Sverige och Finland har förhandlat fram möjliga undantag med anpassningar till de nordiska förhållandena i nya avloppsdirektivet. Dels möjligheten för undantag från icke-försämringskravet i...

Spillvattenvåtmarker är ytterligare ett verktyg i VA-lådan

Hur fungerar spillvattenvåtmarker som ett steg i reningsprocessen vid avloppsreningsverk? I ett SVU-projekt har man klarlagt att spillvattenvåtmarker avskiljer kväve, fosfor, smittämnen, läkemedelsrester och...

Den preliminära överenskommelsen för nya avloppsdirektivet finns tillgänglig

Den preliminära överenskommelsen med förslaget för det nya avloppsdirektivet om avloppsvatten från tätbebyggelse finns nu att ta del av på engelska. Förslaget för det...

Överenskommelse om avloppsdirektivet – beslut närmar sig

Beslut om avloppsdirektivet närmar sig. En preliminär överenskommelse mellan ministerrådet och parlamentet har slutits med justerade skrivningar till direktivet. Mer krav på avloppsvattenrening för...

SKR vill inte att de små avloppen ska omfattas av EU:s avloppsdirektiv

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Svenskt Vatten har yttrat sig över förslaget till nytt avloppdirektiv från EU och kritiserar flera av förslagen som...

Påverkansarbete och sammanställningar kring förslaget till nytt avloppsdirektiv

I oktober i år lade EU-kommissionen fram ett nytt förslag till avloppsdirektiv. Frågan är vad som händer nu i arbetet med förslaget? Här är...

Förslag till nytt avloppsdirektiv från EU-kommissionen

EU-kommissionen har presenterat ett nytt förslag till avloppsdirektiv. EU vill både ha hårdare och fler krav på rening och många kommer att beröras av...

Sverige fälld i EU-domstolen för överträdelser av avloppsdirektivet

Nu är rättegången i EU-domstolen om Sveriges överträdelser av avloppsdirektivet klar och dom meddelad. Domstolen fäller Sverige och orterna Malå, Pajala och Lycksele för...

Senaste artiklarna