Förslag till nytt avloppsdirektiv från EU-kommissionen

EU-kommissionen har presenterat ett nytt förslag till avloppsdirektiv. EU vill både hårdare och fler krav på rening och många kommer att beröras av förslagen om de går igenom. Miljödepartementet har skickat ut förslaget på remiss och branschen håller på att granska och tolka förslagets innebörd för Sverige.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.