SKR vill inte att de små avloppen ska omfattas av EU:s avloppsdirektiv

SKR: ”Kraven kring små avloppsanläggningar skulle kunna hämma landsbygdsutvecklingen i Sverige och är i vissa fall inte rimliga i proportion till den miljönytta som uppnås.”

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.