Start Taggar Brand- och släckvatten

Tagg: Brand- och släckvatten

Planering för brand- och släckvatten – Erfarenheter från några kommuner

I en ny rapport från Svenskt Vatten om brand- och släckvattenplanering sammanställs erfarenheter från VA-verksamhet och räddningstjänst i ett antal kommuner, bland annat när...

Dom i MÖD: Kommunen har undersökningsansvar då släckskum från brandbekämpning förorenade vattentäkter

I en ny dom från Mark- och miljööverdomstolen har det konstaterats att kommunen har ett undersökningsansvar då släckskum vid en villabrand förorenade enskilda vattentäkter...

Dagvattendamm i Linköping tar även emot släckvatten

Dagvattendammar behöver ofta vara multifunktionella. Förutom avskiljning av föroreningar ställs olika omfattande krav på tillgänglighet, rekreationsmöjligheter, skapande av biologisk mångfald, estetik med mera. I...

Senaste artiklarna