Start Taggar GIS

Tagg: GIS

Analysverktyg

Klippan är på jakt efter vattenskatter med nytt analysverktyg

Klippans kommun håller just nu på att ta fram en förnyelseplan för dricksvattennätet och i samma veva har de också varit pilotkommun för det...

Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp

Vid flera tillfällen under 2020 anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp. GIS-stödet består av kartor som beskriver risk...

Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp

Vid flera tillfällen under 2020 anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp. GIS-stödet består av kartor som beskriver risk...

GIS-stöd för små avlopp – samlingssida

GIS-stödet består av tre kartor som beskriver risk för påverkan från belastning från fosfor, kväve och hälsoskydd. Sedan 2018 finns GIS-stödet för prövning och...

Expertsvar: Tips på kriterier och verktyg för bedömning av kommunens ansvar enligt § 6 LAV

Här svarar VA-guidens senaste expert på VA-planeringsfrågor, Emma Sjögren, senior miljö- och hållbarhetskonsult WSP Environmental på frågor om kriterier och verktyg för bedömning av...

GIS-stöd för att bedöma små avlopp

Under 2014-2017 har WSP, med medel från HaV, utvecklat ett GIS-stöd som kan underlätta bedömningen av skyddsnivå vid prövning av små avlopp. GIS-stödet har...

Vill ni testa GIS-stöd för prövning av små avlopp?

Företaget WSP har med stöd från HaV tagit fram ett GIS-stöd för prövning av små avlopp. Planen är att lansera det under 2017. WSP...

Förslag till nationella riktlinjer för registrering av uppgifter om små avlopp

Titel: Förslag till nationella riktlinjer för registrering av uppgifter om små avlopp Författare: Emma Sjögren och Jane Hjelmqvist, WSP samt Marie Albinsson och Mats Johansson,...

Tillsyn genom registrering och GIS, Kungsbacka 2010

Effektivare tillsyn av små avlopp genom systematisk registrering och GIS-hantering Nina Zackrisson presenterade Kungsbacka kommuns LOVA-projekt under Avloppsguidens Norgeresa 2010.

Effektivare tillsyn i Kungsbacka med GIS

Effektivare tillsyn av små avlopp genom systematisk registrering och GIS-hantering Slutrapport, 2010-10-14 Kungsbacka kommun, Nina Zackrisson Slutredovisning av Kungsbacka kommuns LOVA-projekt.

Senaste artiklarna