Start Taggar GIS

Tagg: GIS

Expertsvar: Tips på kriterier och verktyg för bedömning av kommunens ansvar enligt § 6...

Här svarar VA-guidens senaste expert på va-planeringsfrågor, Emma Sjögren, senior miljö- och hållbarhetskonsult WSP Environmental på frågor om kriterier och verktyg för bedömning av kommunens...

GIS-stöd för att bedöma små avlopp

Under 2014-2017 har WSP, med medel från HaV, utvecklat ett GIS-stöd som kan underlätta bedömningen av skyddsnivå vid prövning av små avlopp. GIS-stödet har...

Vill ni testa GIS-stöd för prövning av små avlopp?

Företaget WSP har med stöd från HaV tagit fram ett GIS-stöd för prövning av små avlopp. Planen är att lansera det under 2017. WSP...

Förslag till nationella riktlinjer för registrering av uppgifter om små avlopp

Titel: Förslag till nationella riktlinjer för registrering av uppgifter om små avlopp Författare: Emma Sjögren och Jane Hjelmqvist, WSP samt Marie Albinsson och Mats Johansson,...

Tillsyn genom registrering och GIS, Kungsbacka 2010

Effektivare tillsyn av små avlopp genom systematisk registrering och GIS-hantering Nina Zackrisson presenterade Kungsbacka kommuns LOVA-projekt under Avloppsguidens Norgeresa 2010.

Effektivare tillsyn i Kungsbacka med GIS

Effektivare tillsyn av små avlopp genom systematisk registrering och GIS-hantering Slutrapport, 2010-10-14 Kungsbacka kommun, Nina Zackrisson Slutredovisning av Kungsbacka kommuns LOVA-projekt.

VA-GIS Mälardalen, förstudie LST 2008

VA-GIS Mälardalen – Förstudie om GIS och databaser för gemensam effektiv hantering av data om enskilda VA Författare: Mats Johansson, VERNA Ekologi AB Länsstyrelsen i Stockholms...

Slutrapport WebGIS, Bioforsk 2008

WebGIS avløp for Klepp 2008 Författare: Stein Turtumøygard og Gro Eggen, Bioforsk Jord og miljø Bioforsk Rapport, Vol. 3 Nr. 109 2008 Antal sidor: 18 Rapporten beskriver ett...

Tillämpad VA-planering, MÖTA 2009

Tillämpad VA-planering – att sätta enskilda avlopp på kartan Länsstyrelsen Östergötland Miljösamverkan Östergötland (2009:16) Sidor: 13 sidor Från Länsstyrelsens sida: "Syftet med följande projekt är att i GIS-miljö samla...

Senaste artiklarna