Vill ni testa GIS-stöd för prövning av små avlopp?

Företaget WSP har med stöd från HaV tagit fram ett GIS-stöd för prövning av små avlopp. Planen är att lansera det under 2017. WSP vill gärna trimma systemet genom att fler kommuner testar det innan det färdigställs.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.