Förslag till nationella riktlinjer för registrering av uppgifter om små avlopp

Titel: Förslag till nationella riktlinjer för registrering av uppgifter om små avlopp
Författare: Emma Sjögren och Jane Hjelmqvist, WSP samt Marie Albinsson och Mats Johansson, Ecoloop
Sidor: 21

Sammanfattning
Syftet med att ta fram ett förslag till riktlinjer för registrering av uppgifter om små avlopp är att det ska leda till:

  • Bättre nationella data om små avlopp för att kvalitetssäkra belastningsberäkningar och nationell/regional tillsynsuppföljning.

  • Bättre underlag för tillsynsplanering för att effektivisera och möjliggöra införandet av riskbaserad tillsyn för små avlopp.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.