Start Taggar Vite

Tagg: Vite

Högar med mynt och en domarklubba.

Till vem eller vilka ska vi rikta vitet då det finns flera bostadshus, men en fastighetsägare?

Mathias Hultberg på VA-guiden skriver att om frågeställaren ska ansöka om utdömande av vite, så beror det på hur föreläggandet är formulerat. Om det...

Dokumentation från webbinarium 13 januari – att ansöka om utdömande av vite

VA-guiden anordnade tillsammans med Avloppsguidens användarförening ett webbinarium om att ansöka om utdömande av vite den 13 januari. Om du inte hade möjlighet att...

Att ansöka om utdömande av vite, webbinarium 13 januari 2023

Avloppsguidens användarförening välkomnar dig som medlem till ett webbinarium om vad man bör tänka på när man ska ansöka om utdömande av vite. VA-guidens Mathias...

Vilka åtgärder är rimliga för att se till att utsläppsförbudet följs?

Fråga: Vi har ett väldigt gammalt händelsestyrt tillsynsärende som startades i samband med en inventering av äldre WC-avlopp. Fastigheten är en fritidsfastighet. Vi har...

Finns det en tidsgräns för utdömande av vite?

Fråga: Finns det någon gräns för hur lång tid som kan gå efter att ett beslut om förbud med vite trätt i kraft och...

Rättelse på den felandes bekostnad

Vi har en fastighetsägare som har en bristfällig avloppsanläggning. Vite är utdömt, först ett på 50 000 kr därefter fyra löpande vite på 20...

Senaste artiklarna