Start Taggar Skärmbassäng

Tagg: Skärmbassäng

Mark- och miljödomstolen ger grönt ljus till skärmbassäng i Nacka. MÖD 2018

En omdiskuterad planerad dagvattenanläggning i Kyrkviken har nu fått grönt ljus av Mark- och Miljödomstolen, om än under en begränsad tid. Mark- och miljödomstolen (MÖD)...

Åsikterna går isär om skärmbassäng i Nacka kommun

Åsikterna går isär om en planerad dagvattenanläggning i Kyrkviken i Nacka kommun. Länsstyrelsen är kritisk mot den permanenta lösning som föreslås av kommunen. Kommunen...

Skötsel av dagvattendammar – Handbok Oxunda

Från inledningens läsanvisningar Denna handbok ska fungera som ett stöd vid upprättande av skötselprogram, drifts- och tillsynsrutiner och ska även fungera som en uppslagsbok när...

Flytande våtmark har Sverigepremiär i Täby. Reportage 2013

Den 27 augusti invigde Täby kommun sin nya flytande våtmark. Den ska hjälpa till att rena dagvattnet innan det rinner ut i Norra Rönningesjön....

Flaten -rening av dagvatten. Stockholm Vatten, 2010

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Utdrag ur sammanfattningen: 2005 beviljades medel från Miljömiljarden för att utreda och genomföra åtgärder som bl.a. minskar den externa...

Senaste artiklarna