Åsikterna går isär om skärmbassäng i Nacka kommun

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Frågan var uppe redan 2010. Efter någon form av ”folkomröstning” blev valet att investera i FlexiClean dagvattenfilter istället. Vi levererade en 65–70 kassetter som sedan skulle utvärderas av en opartisk konsult. Rapporten som blev är en av de märkligaste som publicerats i branschen. Ingen har än idag kunnat redovisa hur denna utvärdering gjordes.
    Skulle det inte vara av ide att göra en seriös utvärdering av den investering man gjorde redan för sju år sedan? Detta känns bokstavligen som att kasta skattepengar i sjön.