Start Taggar Dimensionering

Tagg: Dimensionering

Nyanserad vägledning för dimensionering av små avlopp i Norge

Norsk Vann har uppdaterat sin vägledning om hur små avlopp bör dimensioneras. Vägledningen ger modeller för mer nyanserade uppskattningar av mängden vatten, organiskt material...
Översvämning, kala träd

Mycket bräddat avloppsvatten med stormen Hans

För VA-organisationen Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) blev konsekvenserna stora när stormen Hans drog in. Upp emot 175 miljoner liter avloppsvatten bräddades i...

Förbud trots bra rening för en person?

Fråga: Vi har kommunicerat ett förbud mot utsläpp från en avloppsanläggning. Avloppet består av en 2 m3 slamavskiljare med efterföljande 13 m2 markbädd. Då...

Utvärdering av avrinningskoefficienter, SVU

Ur förordet Detta SVU-projekt (Svenskt Vatten Utveckling) handlar om dimensionering av dagvattensystem och den mycket viktiga avrinningskoefficienten som är starkt kopplad till ett områdes utformning...

Senaste artiklarna