Mycket bräddat avloppsvatten med stormen Hans

Översvämning, kala träd
För VA-organisationen Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) blev konsekvenserna stora när stormen Hans drog in. Upp emot 175 miljoner liter avloppsvatten bräddades i ägarkommunerna. Pär Gustafsson som är avdelningschef för avloppsrening och miljöchef på NSVA berättar om vad som hände.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.