Start Taggar VAK2023

Tagg: VAK2023

Vikten av bra modelleringsverktyg för att förstå recipientens reningsbehov

Anna Wahlsten och Thomas Larm är dagvattenexperter på StormTac. Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp kommer de att utifrån en nyligen genomförd studie berätta om...

Ny programpunkt under VAK den 15 mars: Studiebesök till Mariastadens dagvattenlösningar

Nu finns möjlighet att under VAK 2023 anmäla sig till ett studiebesök till stadsdelen Mariastaden i Helsingborg. Under besöket får du lära dig mer...

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande – utredningstiden förlängs till augusti

I VA- och samhällsbyggnadsbranschen väntar man med spänning på vad som kommer fram i Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande. Nu får...

Expertpanelen för dagvatten, kretslopp och VA-planering på VAK 2023

På Vatten Avlopp Kretslopp 2023 i Helsingborg den 15-16 mars har vi två expertpaneler som svarar på frågor som våra deltagare har skickat in...

Presentation av expertpanelen för små avlopp på VAK 2023

På Vatten Avlopp Kretslopp 2023 i Helsingborg den 15-16 mars har vi två expertpaneler som svarar på frågor som våra deltagare har skickat in...
Jakob Ottoson, Livsmedelsverket

Jakob Ottoson pratar om smittskydd för små avlopp på VAK

Jakob Ottoson är mikrobiolog och arbetar som riskvärderare på Livsmedelsverket. Han har lång och gedigen erfarenhet av att bedöma många olika sorters smittrisker. På...

LOVA-projekt i Uppsala för effektivare tillsynsmetod av minireningsverk

Hur kan tillsynen av små avlopp bli mer effektiv? Det undersöker ett LOVA-projekt Uppsala. Projektet tar fram anpassade checklistor och egenkontrollprogram. Miljöförvaltningen berättar om...

Boka dig till early bird-pris senast fredag den 20 januari

Idag är sista chansen att anmäla sig till VAK för early bird-pris. Är din organisation medlem i VA-guiden får du dessutom ytterligare 20% rabatt...

Ställ frågor till våra experter på VAK 2023

Ta tillfället i akt och skicka in dina frågor om små avlopp, dagvatten, kretslopp och VA-planering till konferensens två expertpaneler. Du har chansen att...

Framtidens utmaningar med källsorterande avlopp

Amanda Widén är utvecklingsinenjör på anläggningen RecoLab. Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 15-16 mars i Helsingborg kommer hon att berätta om hur det...

Senaste artiklarna