Väddö Golfklubb och Anders Solvarm vinner årets Avlopp och Kretsloppspris

Avlopp och Kretsloppspriset delas i år ut till två pristagare, Väddö Golfklubb och Anders Solvarm, som båda resurseffektivt och säkert återvinner vattnet och näringen i avloppsvatten i den nära miljön. Priset delas ut på den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Helsingborg den 16 mars 2023.

Avlopp och Kretsloppspriset delas ut av VA-guiden till någon eller några som på ett betydelsefullt sätt främjat utveckling och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden eller i länder med stort behov av förbättrad sanitet. I år var det omöjligt att skilja två av de nominerade kandidaterna åt varför vi har glädjen att dela ut priset till två pristagare.

– Användning av avloppets många resurser är en naturlig del i ett hållbart cirkulärt samhälle. Årets båda Avlopp och Kretsloppspristagare bidrar till detta genom att visa hur avloppsresurser kan användas i den nära miljön. Anders Solvarm nyttiggör i naturhusets frodiga medelhavsmiljö avloppets vatten, värme, växtnäring och organiska material. Väddö Golfklubb använder renat avloppsvatten för att hålla golfbanan grön och fin. Båda pristagarna minskar väsentligt utsläppen av vatten med övergödande ämnen under sommaren när recipienten är som känsligast, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, professor emeritus i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Två glada vinnare

Vi kan konstatera att de två vinnarna är mycket glada över att få priset. Båda lyfter fram frågan om att inspirera andra att se avlopp som en resurs.

– Vi är mycket nöjda med vår bevattningsanläggning som gör att vi numera är oberoende av regnvatten för att hålla golfbanan grön och fin under sommaren. Det är roligt att vår anläggning uppmärksammas med ett pris och kul om vi kan inspirera andra att se avloppsvatten som en resurs, säger Anders Ljungblad från Väddö Golfklubb.

– Wow! Tack! Jag är mycket stolt och glad att mitt arbete med att bända linjära system till lokala cirkulära system uppmärksammas genom Avlopp och Kretsloppspriset. Avloppsvatten från hushåll är en värdefull resurs som med lite teknik, frön och fotosyntes på trevligt vis kan ge husägare mycket mat och återlämna väl renat vatten. Win-win. Jag hoppas priset kan hjälpa mig i processen att göra Ecocycle system tillgängligt för många fler, säger Anders Solvarm.

Resestipedium, toalett utan gräns, guldkanna, diplom och föreläsning

Pristagarna får bland annat dela på 25 000 kronor i resestipendium, en toalett genom Toaletter Utan Gränser i ett låginkomstland, en guldkanna Towa, ett hedersdiplom samt det stora nöjet att komma tillbaka till nästföljande års konferens för att dela med sig av erfarenheter från studieresan och med sina tankar om miljö- och kretsloppsanpassning av avloppssystem.

Juryns motivering:

”Avlopp och Kretsloppspriset delas i år ut till två pristagare, Väddö Golfklubb och Anders Solvarm, som båda resurseffektivt och säkert återvinner vattnet och näringen i avloppsvatten i den nära miljön.

Väddö Golfklubb visar hur olika grönytor i en framtid med torrare somrar och låga grundvattennivåer kan hållas gröna och fina samtidigt som utsläppen av eutrofierande ämnen minskas. Golfklubben har med bidrag och ideella krafter säkrat en jämn tillgång av bevattningsvatten genom att utnyttja renat avloppsvatten från ett närliggande reningsverk under sommaren. Restnäring som finns i det renade avloppsvatten kommer till nytta som gödning på golfbanan samtidigt som utsläppet av gödande ämnen minskar till Väddö kanal och Östersjön.

Anders Solvarm har utvecklat ett kretsloppsystem som utnyttjar avloppet för egenproduktion av mat i naturhusets attraktiva boendemiljö. Vattnet, växtnäringen, värmeenergin och det organiska materialet i avloppet och matavfallet bidrar alla till att skapa frodig växtlighet i växthuset som rymmer såväl bostadshus som avloppssystem. Hög grad av självförsörjning och avsaknad av ledningssystem gör Solvarms system väl rustat för såväl torka som översvämning. Att systemet nästan helt saknar miljöstörande vattenutsläpp gör det extra intressant på känsliga platser långt från kommunal service.

Årets Avlopp och Kretsloppspristagare, Anders Solvarm och Väddö Golfklubb, har båda anläggningar som kan fungera som demonstrationsexempel och härigenom bidra till spridning av kunskap om, och ökad acceptans för, avlopp i kretslopp.”

Mer information om Avlopp och Kretsloppspriset och vinnarna genom åren

Avlopp & Kretsloppsprisets jury

Juryn som utser vinnaren av Avlopp & Kretsloppspriset består av sex personer, alla med olika kompetenser och lång erfarenhet inom avlopp- och kretsloppsfrågor:

  • Håkan Jönsson (ordförande), Professor emeritus i kretsloppsteknik vid SLU, 2008 års pristagare
  • Erik Kärrman, enhetschef för Urban Water Management inom RISE Research Institutes of Sweden
  • Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten och arbetar med uppströmsarbete, avlopp och Revaq, är samordnare av EU-frågorna, samt 2012 års pristagare.
  • Jenny Westin, rådgivare på Avfall Sverige
  • Louise Boiesen, VA-strateg i Enköpings kommun som fick Avlopp- och Kretsloppspriset 2009
  • Line Strand, agronom och växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Uppsala

Ebba af Petersens är sekreterare för Avlopp & Kretsloppspriset. Vid frågor om priset kontakta [email protected] eller telefon 018-17 45 44.