Start Taggar Taxa

Tagg: Taxa

VA-taxor 2020

Hur mycket får man betala för allmänna VA-tjänster i olika kommuner runt om i landet? VA-guiden har gått igenom statistiken från 2020 i Svenskt...
kran

Ny dom – Hänsyn till låga grundvattennivåer tillräckligt skäl att betala anläggningsavgift

Mark- och miljööverdomstolen dömer en fastighetsägare på Öland skyldig att betala anläggningsavgift för allmänt dricksvatten, trots välfungerande enskild brunn. Domstolen pekar istället på att...

VA-taxornas utveckling för 2019 – Svenskt Vatten sammanfattar

Om inte ett trendbrott för utvecklingen av kommunernas VA-taxor sker, dvs att kommunerna ökar sina VA-taxor är det många kommuner som i framtiden inte...

Informationen varierar om kommunala va-lån

Vad är egentligen ett kommunalt va-lån och vilka krav ställs på låntagaren? VA-guiden har undersökt frågan om va-lån närmare och kan konstatera att informationen...

Behöver fastighetsägare betala anslutningsavgift för dagvattenservis om de har LOD? Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Augusti 2017. Fråga I ett gammalt verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten har VA-huvudmannen börjat renovera ledningar. Det...

Ansluta till VO trots avlägsen förbindelsepunkt

Fråga: Jag har en fråga som gäller eventuell anslutning till allmänt VA för en fastighet som ligger inom kommunalt verksamhetsområde. Fastighetsägaren säger att eftersom...

Västerviks kommun backar om särtaxa i Hornslandet

VA-utbyggnaden blev inte så dyrt som befarat och för fastighetsägarna blir skillnaden 220 000 istället 300 000.  Beslutet i kommunfullmäktige är inte taget i...

Överklagan om va-taxa i Gävle, Svea hovrätt 2015

Överklagan av statens va-nämnds beslut 2014-12-19, BVa 112, i mål nr Va 308-13 En fastighetsägare i Gävle kommun har överklagat VA-taxan för ett område där...

Vite att ansluta till va-ledning i Nacka, MMÖD 2014

Domstolsbeslut mot fastighetsägare att denne ska betala det förelagda vitet om 100 000 kr till staten. Ärendegången, kortfattat En fastighet inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och...

Befolkningsförändringars ekonomiska effekter på va-verksamhet

Titel: Befolkningsförändringar - Vilka blir de redovisade ekonomiska effekterna i avgiftsfinansierade kommunaltekniska verksamheter? Författare: Jonas Fjertorp, Lunds Universitet Utgivare: Svenskt Vatten Utveckling, februari 2012 Sammanfattning: I Sverige kommuner...

Senaste artiklarna