Start Taggar Taxa

Tagg: Taxa

Fråga om tillämpningen av §15 i Svenskt Vattens basförslag till VA-taxa

Johanna Lindqvist miljörättsadvokat på Agnes Advokatbyrå tar sig an frågan om §15 av Svenskt Vattens basförslag till VA-taxa och tillämpningen av denna. FRÅGA Min fråga gäller...

VA-taxor 2020

Hur mycket får man betala för allmänna VA-tjänster i olika kommuner runt om i landet? VA-guiden har gått igenom statistiken från 2020 i Svenskt...
kran

Ny dom – Hänsyn till låga grundvattennivåer tillräckligt skäl att betala anläggningsavgift

Mark- och miljööverdomstolen dömer en fastighetsägare på Öland skyldig att betala anläggningsavgift för allmänt dricksvatten, trots välfungerande enskild brunn. Domstolen pekar istället på att...

VA-taxornas utveckling för 2019 – Svenskt Vatten sammanfattar

Om inte ett trendbrott för utvecklingen av kommunernas VA-taxor sker, dvs att kommunerna ökar sina VA-taxor är det många kommuner som i framtiden inte...

Informationen varierar om kommunala va-lån

Vad är egentligen ett kommunalt va-lån och vilka krav ställs på låntagaren? VA-guiden har undersökt frågan om va-lån närmare och kan konstatera att informationen...

Behöver fastighetsägare betala anslutningsavgift för dagvattenservis om de har LOD? Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Augusti 2017. Fråga I ett gammalt verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten har VA-huvudmannen börjat renovera ledningar. Det...

Ansluta till VO trots avlägsen förbindelsepunkt

Fråga: Jag har en fråga som gäller eventuell anslutning till allmänt VA för en fastighet som ligger inom kommunalt verksamhetsområde. Fastighetsägaren säger att eftersom...

Västerviks kommun backar om särtaxa i Hornslandet

VA-utbyggnaden blev inte så dyrt som befarat och för fastighetsägarna blir skillnaden 220 000 istället 300 000.  Beslutet i kommunfullmäktige är inte taget i...

Överklagan om va-taxa i Gävle, Svea hovrätt 2015

Överklagan av statens va-nämnds beslut 2014-12-19, BVa 112, i mål nr Va 308-13 En fastighetsägare i Gävle kommun har överklagat VA-taxan för ett område där...

Vite att ansluta till va-ledning i Nacka, MMÖD 2014

Domstolsbeslut mot fastighetsägare att denne ska betala det förelagda vitet om 100 000 kr till staten. Ärendegången, kortfattat En fastighet inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och...

Senaste artiklarna