MÖD fastslår att fastighetsägare ska betala VA-avgifter i tre nya domar

Röda trähus längs med en grusväg.
Mark och miljööverdomstolen fastslår tre tidigare domar från mark- och miljödomstolen om fastighetsägares skyldigheter att betala VA-avgifter. Det är klarlagt när förbindelsepunktens placering meddelades och kommunen har rätt att fakturera VA-avgift enligt den VA-taxa som gällde då.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.