Start Taggar Förbindelsepunkt

Tagg: Förbindelsepunkt

Nya broschyrer om VA som riktar sig till fastighetsägare

Svensk Försäkring har i samarbete med Säker Vatten, Svenskt Vatten och Installatörsföretagen tagit fram två broschyrer som riktar sig till fastighetsägare om hur viktigt...

Hur bör man tänka kring uttag av VA-avgift vid ytlig förbindelsepunkt för dagvatten?

Hur bör VA-huvudmannen tänka kring till exempel uttag av VA-avgift för förbindelsepunkt om fastighetens dagvatten leds ytligt till ett allmänt dike, kommunal naturmark eller...

Förbindelsepunktens placering och vem är betalningsansvarig vid arrendetomter?

Johanna Lindqvist på Advokatfirman Lindahl svarar på frågorna om lämplig placering för förbindelsepunkten vid arrendetomter som inte följer fastighetsgränser och vem som är betalningsansvarig...

Närhetsprincipen för placering av förbindelsepunkt?

Johanna Lindqvist från Lindahls Advokatfirma svarar på frågor om närhetsprincipens betydelse när VA-huvudmannen bestämmer förbindelsepunktens placering vid en nyavstyckad fastighet.   FRÅGA En fastighet har kommunalt ledningsnät...

Förbindelsepunktens läge mellan rännstensbrunn och allmänna VA-ledningar?

Vad avgör positionen för förbindelsepunkten mellan den enskilda och allmänna VA-anläggningen? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar.  FRÅGA Fråga kring 13 § LAV..."Huvudmannens skyldighet enligt första stycket...

Samrådsprocessen om förbindelsepunktens läge

VA-guidens miljörättsexpert Jonas Christensen tydliggör ur ett rättssäkerhetsperspektiv hur samrådsprocessen för meddelande av förbindelsepunkt kan gå till. FRÅGA VA-huvudmannen har en skyldighet att samråda med fastighetsägaren...

Kommunens skyldighet att ansluta fastighet inom verksamhetsområde?

Fråga: Det finns en fastighet med enskilt avlopp som ligger inom ett va-verksamhetsområde. Fastigheten ifråga är en av de äldsta fastigheterna i området. Det...

Senaste artiklarna