Förbindelsepunktens placering och vem är betalningsansvarig vid arrendetomter?

Johanna Lindqvist på Lindahls Advokatbyrå svarar på frågorna om lämplig placering för förbindelsepunkten vid arrendetomter som inte följer fastighetsgränser och vem som är betalningsansvarig för arrendetomtens anslutning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.