Dom från MÖD: VA-huvudmannens fordran för anläggningsavgift är inte preskriberad

VA-bolagets fordran av anläggningsavgift är inte preskriberad enligt en ny dom i Mark- och miljööverdomstolen. Detta eftersom det inte har gått att visa att information om förbindelsepunktens läge lämnades för mer än 20 år sedan.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.