I verksamhetsområde för VA – spola toalett med regnvatten från tak?

Hand som trycker på spolknapp på en toalett
Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl går igenom förutsättningar för enskilda fastighetsägare att spola toaletter med regndagvatten inom ett kommunalt verksamhetsområde, hur VA-avgiftsfrågan kan hanteras och hon ger också några exempel på kontorsbyggnader med dessa lösningar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.