Vad händer om man bryter bevattningsförbudet?

Tappkran med hänglås och kedja runt.
Vad händer om man bryter bevattningsförbudet? Hur hanterar man juridiskt en fastighetsägare som bryter förbudet? Vem ser till att förbudet efterlevs? Det är alla frågor som miljörättsadvokaten Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahls reder ut i detta expertsvar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.