Start Taggar Kunskapscentrum små avlopp

Tagg: Kunskapscentrum små avlopp

Anpassa ”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?”

Antingen kan kommunen själv eller vi på VA-guiden göra ändringar. Många kommuner skickar ut checklistan "Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?" till sina...

Hur farligt är BDT-vatten? Kunskapscentrum 2013

Kunskapscentrum Små Avlopp, Rapportnr: 2013:1 Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det? Risker, skyddsbehov och reningstekniker Författare: Björn Eriksson, Avloppsguiden Granskare/föreläsare: Peter Ridderstolpe (WRS Uppsala),...

Checklistor för funktionskontroll och skötsel

Små avlopp med definierat utlopp - Checklistor för funktionskontroll och skötsel Författare: Kunskapscentrum Små Avlopp (JTI) 2012:1 Kunskapscentrum Små Avlopp har med hjälp av referenspersoner från myndigheter...

Slutbesiktning av enskilda avlopp – rutin med stora risker

Jonas Christensen utreder och reflekterar över praxisen med slutbesiktning av små avlopp och råder miljökontoren att ifrågasätta och noga överväga en sådan rutin. Rapporten togs...

VA-rådgivning – Kommunala exempel och erfarenheter, Kunskapscentrum 2011

Kunskapscentrum Små Avlopp, rapport nr 2011:3 VA-rådgivning - Kommunala exempel och erfarenheter Författare: Åsa Erlandsson och Mats Johansson, Ecoloop Sidor: 28 sidor I rapporten ges exempel på olika VA-rådgivningsmodeller...

Efterbehandling efter minireningsverk – När krävs efterbehandling och vilka alternativ är då möjliga, Kunskapscentrum 2011

Kunskapscentrum rapport nr 2011:2 Efterbehandling efter minireningsverk - När krävs efterbehandling och vilka alternativ är då möjliga Författare: Ida Sylwan, JTI Sidor: 62 sidor Rapporten ger en...

Marknadsöversikt, 2011

I Kunskapscentrums publikation "Marknadsöversikt - Produkter för enskilt avlopp" listas toaletter och avloppsanläggningar som finns på den svenska marknaden. 15 olika toaletter ingår, samt...

Enskilt avlopp – Vilken teknik passar dina förutsättningar? Kunskapscentrum 2011

Broschyren Enskilt avlopp - vilken teknik passar dina förutsättningar är skriven av Kunskapscentrum Små Avlopp (2011) och syftar till att hjälpa fastighetsägaren i sitt val av teknik....

Senaste artiklarna