Slutbesiktning av enskilda avlopp – rutin med stora risker

Jonas Christensen utreder och reflekterar över praxisen med slutbesiktning av enskilda avlopp och råder miljökontoren att ifrågasätta och noga överväga en sådan rutin.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.