Start Taggar Nätverk

Tagg: Nätverk

Nätverk för recirkulering av vatten

För ungefär ett år sedan startade SWR ett nätverk för recirkulering av vatten. Nätverket ska beröra alla typer av vatten som kan cirkuleras och...

Vill du delta i Erfarenhetsnätverket för Enskilt dricksvatten 2024?

Det finns en rad möjligheter, utmaningar och frågor kopplade till enskild  dricksvattenförsörjning, exempelvis kunskap kring tillgång och kvalitet, kravställning vid bygglov, hantering av omvandlingsområden,...

Inbjudan 27 januari: Avsaltning av dricksvatten för hushåll eller gemensamhetsbruk

Erfarenhetsnätverket för Enskilt dricksvatten (EeVa) och Ecoloop bjuder in till en intressant förmiddag om avsaltning av dricksvatten för hushåll eller gemensamhetsbruk torsdag den 27...

Testa ”Erfarenhetsnätverk om enskilt dricksvatten” torsdag 2 september

Torsdag 2 september kl 9.30 bjuder Ecoloop in kommuntjänstemän inom miljö och hälsa, bygglov, planering, VA, mark- och exploatering att delta och testa ”Erfarenhetsnätverk...

Sammanfattning från nätverksträffen för kretsloppsnätverket den 24 maj

Den 24:e maj arrangerade VA-guiden tillsammans med Avfall Sveriges slamnätverk, Töreboda kommun och Sötåsens naturbruksskola en träff för kretsloppsnätverket – små avlopp i kretslopp....

Små avlopp i kretslopp – erfarenheter från Aneby och Tranås

Aneby och Tranås kommuner har under ett par år drivit ett LOVA-finansierat projekt tillsammans med LRF om hållbart kretslopp för små avlopp i kommunerna....

Skyddad: Kurswebb nätverksträff kretsloppsnätverket 24 maj 2018 i Töreboda

Här samlar vi underlag och presentationer från Nätverksträffen om små avlopp i kretslopp den 24 maj i Töreboda.  Sammanfattande referat från nätverksträffen för små avlopp...

Senaste artiklarna