Start Taggar Överdämningsyta

Tagg: Överdämningsyta

Dagvattenpark i Enköping uppnår inte tillräcklig rening

Provtagningar av utgående vatten visar att Paddeborgsparken i Enköping inte renar dagvatten tillräckligt. Nu ska parken byggas om för att åstadkomma en lägre vattenhastighet...

PM: Reningskrav för dagvatten, Göteborgs stad (2016)

Utdrag ur rapport Syftet med detta PM är att klargöra vilken typ av rening som krävs beroende på den avvattnade ytan och vilken recipient dagvattnet...

Skötsel av dagvattendammar – Handbok Oxunda

Från inledningens läsanvisningar Denna handbok ska fungera som ett stöd vid upprättande av skötselprogram, drifts- och tillsynsrutiner och ska även fungera som en uppslagsbok när...

Senaste artiklarna