Start Taggar Äldre avloppslitteratur

Tagg: Äldre avloppslitteratur

Infoblad från Polypur, äldre reningverk

Infoblad om Polypurs reningsverk med mekanisk och kemisk rening. Ett särskilt tack till Bengt Jonsson, miljö- och byggförvaltningen Hammarö, som scannade och skickade infobladen utan...

Äldre dansk vägledning om rotzonsanläggningar

En dansk publikation om rotzonsanläggningar upp till 30 pe kom upp i en diskussion på Avloppslistan. Vi lägger rapporten här på medlemssidorna eftersom den...
NV AR 91:2

Naturvårdsverkets allmänna råd 91:2, Rening av hushållsspillvatten >25 pe

Publikationen har undertiteln Infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 pe. Den kom ut år 1991 och innehåller stöd vid utformning av markbaserade anläggningar...
provhål till infiltrationsprov fr 1962

Infiltrationsprov i grund provgrop – hur bra är den metoden?

Fråga: I vår kommun har vi börjat fått in enstaka ansökningar där det gjorts ett infiltrationsprov i en grund provgrop (ca 50 cm). Vid...

Finns det någon typ av manual för hur man tolkar siktanalys eller LTAR-värden?

Bakgrund: Vi är en liten kommun där vi alla är ganska oerfarna då det gäller avlopp. Vi har som rutin att ta in siktanalys...

Naturvårdsverkets om minireningsverk 1971

Även om många år har gått och många liter avloppsvatten har spolats genom landets anläggningar sedan Naturvårdsverket skickade ut ett pressmeddelande om minireningsverk finns...

Norsk FoU-rapport från -97 om infiltrationsanläggningar

Infiltration av sanitæravløp i stedlige jordmasser Författare: Jordforsk (Tone Westby, Jens Chr. Køhler, Lars Westlie) Rapport 145/97, december 1997 Rapporten var en del av NAT-programmet...

Undersökning av minireningsverk från 1983 Kungsbacka kommun

Minireningsverk – en undersökning av driftsförhållanden och funktion Hälsovårdskontoret Kungsbacka kommun, jan-juni 1983 Rapporten bygger på en undersökning av 99 stycken anläggningar av varierande fabrikat. Rapporten...

Vattenutnyttjande vid udda anläggningar. BST-rapport, 1985

Rapport från byggstandardiseringen, 1985. Vattenutnyttjande vid udda anläggningar - riktvärde för dimensionerande spillvattenflöde. Författare: Peter Nilsson 28 s I rapporten finns uppgifter om vattenförbrukning som kan vara...

Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen – Små avloppsanläggningar

Kungliga väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1962, nr 8, Små avloppsanläggningar. Innehåll: Kap 1: Lag- och författningsbestämmelser Kap 2: Avloppsvattnet och dess skadeverkningar Kap 3: Avloppsanläggningarnas planering Kap 4: Anläggningarnas tekniska...

Senaste artiklarna