Start Taggar Äldre avloppslitteratur

Tagg: Äldre avloppslitteratur

NV AR 91:2

Naturvårdsverkets allmänna råd 91:2, Rening av hushållsspillvatten >25 pe

Publikationen har undertiteln Infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 pe. Den kom ut år 1991 och innehåller stöd vid utformning av markbaserade anläggningar...
provhål till infiltrationsprov fr 1962

Infiltrationsprov i grund provgrop – hur bra är den metoden?

Fråga: I vår kommun har vi börjat fått in enstaka ansökningar där det gjorts ett infiltrationsprov i en grund provgrop (ca 50 cm). Vid...

Finns det någon typ av manual för hur man tolkar siktanalys eller LTAR-värden?

Bakgrund: Vi är en liten kommun där vi alla är ganska oerfarna då det gäller avlopp. Vi har som rutin att ta in siktanalys...

Naturvårdsverkets om minireningsverk 1971

Även om många år har gått och många liter avloppsvatten har spolats genom landets anläggningar sedan Naturvårdsverket skickade ut ett pressmeddelande om minireningsverk finns...

Norsk FoU-rapport från -97 om infiltrationsanläggningar

Infiltration av sanitæravløp i stedlige jordmasser Författare: Jordforsk (Tone Westby, Jens Chr. Køhler, Lars Westlie) Rapport 145/97, december 1997 Rapporten var en del av NAT-programmet...

Undersökning av minireningsverk från 1983 Kungsbacka kommun

Minireningsverk – en undersökning av driftsförhållanden och funktion Hälsovårdskontoret Kungsbacka kommun, jan-juni 1983 Rapporten bygger på en undersökning av 99 stycken anläggningar av varierande fabrikat. Rapporten...

Vattenutnyttjande vid udda anläggningar. BST-rapport, 1985

Rapport från byggstandardiseringen, 1985. Vattenutnyttjande vid udda anläggningar - riktvärde för dimensionerande spillvattenflöde. Författare: Peter Nilsson 28 s I rapporten finns uppgifter om vattenförbrukning som kan vara...

Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen – Små avloppsanläggningar

Kungliga väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1962, nr 8, Små avloppsanläggningar. Innehåll: Kap 1: Lag- och författningsbestämmelser Kap 2: Avloppsvattnet och dess skadeverkningar Kap 3: Avloppsanläggningarnas planering Kap 4: Anläggningarnas tekniska...

Avloppsutredning 1950-tal

Undersökningar rörande små avloppsanläggningar. Statens offentliga utredningar 1955:18 Innehåll: Kap 1: Översikt av tillkomsten av 1950 års avloppsutredning Kap 2: Allmänt om hushållsavloppsvattnets sammansättning och behandling Kap 3:...

Infoblad från Wallax 1975

Infoblad om WALLAX kemiska reningsverk, daterat april 1975

Senaste artiklarna