Start Taggar Äldre avloppslitteratur

Tagg: Äldre avloppslitteratur

Norsk FoU-rapport från -97 om infiltrationsanläggningar

Infiltration av sanitæravløp i stedlige jordmasser Författare: Jordforsk (Tone Westby, Jens Chr. Køhler, Lars Westlie) Rapport 145/97, december 1997 Rapporten var en del av NAT-programmet...

Undersökning av minireningsverk från 1983 Kungsbacka kommun

Minireningsverk – en undersökning av driftsförhållanden och funktion Hälsovårdskontoret Kungsbacka kommun, jan-juni 1983 Rapporten bygger på en undersökning av 99 stycken anläggningar av varierande fabrikat. Rapporten...

Vattenutnyttjande vid udda anläggningar. BST-rapport, 1985

Rapport från byggstandardiseringen, 1985. Vattenutnyttjande vid udda anläggningar - riktvärde för dimensionerande spillvattenflöde. Författare: Peter Nilsson 28 s I rapporten finns uppgifter om vattenförbrukning som kan vara...

Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen – Små avloppsanläggningar

Kungliga väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1962, nr 8, Små avloppsanläggningar. Innehåll: Kap 1: Lag- och författningsbestämmelser Kap 2: Avloppsvattnet och dess skadeverkningar Kap 3: Avloppsanläggningarnas planering Kap 4: Anläggningarnas tekniska...

Avloppsutredning 1950-tal

Undersökningar rörande små avloppsanläggningar. Statens offentliga utredningar 1955:18 Innehåll: Kap 1: Översikt av tillkomsten av 1950 års avloppsutredning Kap 2: Allmänt om hushållsavloppsvattnets sammansättning och behandling Kap 3:...

Infoblad från Wallax 1975

Infoblad om WALLAX kemiska reningsverk, daterat april 1975

Små avloppsanläggningar 1974

Vägledning och beskrivning av teknik för små avlopp (SA, infiltration och markbädd) från 1974. Särtryck ur Statens Naturvårdsverks publikation 1974:15, 3:e upplagan Små avloppsanläggningar – Rening...

Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6

Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6, Små Avloppsanläggningar gäller inte längre som allmänt råd. Kallas ofta för "de gamla allmänna råden". Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6, Små avloppsanläggningar...

Naturvårdsverkets Faktablad

Faktabladen var en del av de "gamla" allmänna råden 87:6. Faktablad 1 - Planera för avlopp Faktablad 2 - Jordprovtagning, grundvattenundersökning, beräkning av infiltrationsyta Faktablad 3 -...

”Nördens guide till Closetten”

Nu finns det lite hjälp om du vill öka dina chanser att glänsa i diskussionerna vid fikabordet eller på arbetsmötena. Jonas Christensen har påbörjat...

Senaste artiklarna