Start Taggar Äldre avloppslitteratur

Tagg: Äldre avloppslitteratur

Avloppsutredning 1950-tal

Undersökningar rörande små avloppsanläggningar. Statens offentliga utredningar 1955:18 Innehåll: Kap 1: Översikt av tillkomsten av 1950 års avloppsutredning Kap 2: Allmänt om hushållsavloppsvattnets sammansättning och behandling Kap 3:...

Infoblad från Wallax

Infoblad om WALLAX kemiska reningsverk. Ett särskilt tack till Bengt Jonsson, miljö- och byggförvaltningen Hammarö, som scannade och skickade infobladen utan datering när han rensade...

Små avloppsanläggningar 1974

Vägledning och beskrivning av teknik för små avlopp (SA, infiltration och markbädd) från 1974. Särtryck ur Statens Naturvårdsverks publikation 1974:15, 3:e upplagan Små avloppsanläggningar – Rening...

Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6, nu NV faktablad 8147

Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6, Små Avloppsanläggningar gäller inte längre som allmänt råd. Kallas ofta för "de gamla allmänna råden", eller kort och gott "blå...

Naturvårdsverkets Faktablad

Faktabladen var en del av de "gamla" allmänna råden 87:6. Faktablad 1 - Planera för avlopp Faktablad 2 - Jordprovtagning, grundvattenundersökning, beräkning av infiltrationsyta Faktablad 3 -...

”Nördens guide till Closetten”

Nu finns det lite hjälp om du vill öka dina chanser att glänsa i diskussionerna vid fikabordet eller på arbetsmötena. Jonas Christensen har påbörjat...

Sammanställning årtal i miljö- och VA-juridik

Nördens guide till Closetten Jonas Christensen bjuder på en sammanställning på 3 sidor av viktiga årtal inom miljö- och VA-lagstiftningen samt intressanta referenser.

Nordiska ministerrådet och SNV 1985 Infiltration av avloppsvatten

Infiltration av avloppsvatten – Förutsättningar, funktion, miljökonsekvenser... en nordisk samrapport Naturvårdsverket informerar. Nordisk samproduktion – Naturvårdsverket Nordiska ministerrådet, 1985 Sidor: 152 Rapporten tar upp följande områden: Kapitel 1: Infiltrerbarhet...

Senaste artiklarna