Infiltrationsprov i grund provgrop – hur bra är den metoden?

provhål till infiltrationsprov fr 1962
Bild från Kungliga väg- och vattenbyggnadsstyrelsens meddelande nr 8, Små avloppsanläggningar, 1962

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.