Naturvårdsverkets om minireningsverk 1971

Även om många år har gått och många liter avloppsvatten har spolats genom landets anläggningar sedan Naturvårdsverket skickade ut detta pressmeddelande finns det mycket som känns igen från aktuella diskussioner och frågor om minireningsverk.

Men se detta pressmeddelande för vad det är, en kommunikationsinsats från 1971. Det har gjorts många projekt med avseende på uppföljning och tillsyn av minireningsverk. Ny teknik utvecklas och äldre teknik justeras.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.