Start Taggar Udda anläggningar

Tagg: Udda anläggningar

Kan ytan på en markbädd minskas när fosfor kemfälls i slamavskiljaren?

Fråga: Jag undrar om en markbädd lättare släpper igenom avloppsvatten där fosforn fällts ut i slamavskiljaren? Kan ytan på en traditionell markbädd minskas från...

Slaktlada med mycket låg belastning – kan den ändå orsaka olägenhet?

Fråga: År 2017 fick vi ett expertsvar på "Långt ärende om avlopp från slaktlada".  Efter det har vi kollat grundvattennivån i den otäta gamla...

Avlopp för samlingslokal med periodvis stor belastning – expertsvar

Fråga: Vi har fått in en avloppsansökan från en bil/motorklubb. Det rör sig om en samlingslokal med 2 toaletter och en industridiskmaskin. Det råder...

Avlopp i sjöbod – var går gränsen för vad som räknas som avlopp?

Fråga: Jag har en fråga kopplat till sjöbodar och avloppslösningar i dessa. Jag undrar helt enkelt vad som är acceptabelt att ha i sjöboden? ...

Avloppsanläggning för skinnproduktion – hur utforma?

Fråga: Jag har fått en förfrågan från en lammuppfödare som vill starta skinnproduktion. Verksamheten kommer dels använda egna lamm, men även köpa in skinn...

Långt ärende om avlopp från slaktlada

En fastighetsägare är mycket missnöjd med en avloppshandläggning som skedde på 1990-talet och kan inte släppa det. Det har varit många turer och överklagningar...
Avloppslistan

Avloppslistan: stort erfarenhetsutbyte under hösten 2015

Hela 43 olika ämnen har diskuterats på Avloppslistan under augusti-november. Mer än hälften av diskussionerna handlar om att en miljöinspektör vill veta hur andra...

Ställplats för husbilar – hur dimensionera avloppsanläggningen?

Finns det några schablonsiffror för hur stor belastningen är från ställplatser för husbilar? Vi har ett fall där en nyanlagd ställplats med 60 platser...

Dimensionering av anläggning med varierad belastning

Dimensionering av anläggning med varierad belastning. Vi har fått in en ansökan om ett enskilt avlopp för ett permanentboende som även har en verksamhet...

Rapporten Udda anläggningar finns nu digitalt

För dimensionering av avloppsanläggning för standardhushåll finns idag god kunskap om och schabloner för spillvattenmängdernas mängd och sammansättning. Vid bedömning och beräkning av spillvattenflöde...

Senaste artiklarna