Start Taggar Udda anläggningar

Tagg: Udda anläggningar

Avlopp för samlingslokal med periodvis stor belastning – expertsvar

Fråga: Vi har fått in en avloppsansökan från en bil/motorklubb. Det rör sig om en samlingslokal med 2 toaletter och en industridiskmaskin. Det råder...

Avlopp i sjöbod – var går gränsen för vad som räknas som avlopp?

Fråga: Jag har en fråga kopplat till sjöbodar och avloppslösningar i dessa. Jag undrar helt enkelt vad som är acceptabelt att ha i sjöboden?...

Avloppsanläggning för skinnproduktion – hur utforma?

Fråga: Jag har fått en förfrågan från en lammuppfödare som vill starta skinnproduktion. Verksamheten kommer dels använda egna lamm, men även köpa in skinn...

Långt ärende om avlopp från slaktlada

En fastighetsägare är mycket missnöjd med en avloppshandläggning som skedde på 1990-talet och kan inte släppa det. Det har varit många turer och överklagningar...
Avloppslistan

Avloppslistan: stort erfarenhetsutbyte under hösten 2015

Hela 43 olika ämnen har diskuterats på Avloppslistan under augusti-november. Mer än hälften av diskussionerna handlar om att en miljöinspektör vill veta hur andra...

Ställplats för husbilar – hur dimensionera avloppsanläggningen?

Finns det några schablonsiffror för hur stor belastningen är från ställplatser för husbilar? Vi har ett fall där en nyanlagd ställplats med 60 platser...

Dimensionering av anläggning med varierad belastning

Dimensionering av anläggning med varierad belastning. Vi har fått in en ansökan om ett enskilt avlopp för ett permanentboende som även har en verksamhet...

Rapporten Udda anläggningar finns nu digitalt

För dimensionering av avloppsanläggning för standardhushåll finns idag god kunskap om och schabloner för spillvattenmängdernas mängd och sammansättning. Vid bedömning och beräkning av spillvattenflöde...

Vattenutnyttjande vid udda anläggningar. BST-rapport, 1985

Rapport från byggstandardiseringen, 1985.Vattenutnyttjande vid udda anläggningar - riktvärde för dimensionerande spillvattenflöde. Författare: Peter Nilsson 28 sI rapporten finns uppgifter om vattenförbrukning som kan vara...

Vad slags reningsanläggning passar en verkstad?

Hur ska ett avlopp från en liten verkstad se ut (förutom oljeavskiljare): En verkstad (64 kvm) där en person ska meka och tvätta motorcyklar:...

Senaste artiklarna